RANCANGAN PELAJARAN HARIAN AMALAN BAHASA MELAYU KELAS PERALIHAN 2009

Mata Pelajaran 

Amalan Bahasa Melayu 

Tingkatan  

Peralihan  

Tarikh  

5/1/09 HINGGA 9/1/09 

Tajuk  

MINGGU ORENTASI UNTUK TINGKATAN SATU DAN PERALIHAN 

Hasil pembelajaran

 

Pendekatan  

 

Aktiviti  

 

BBM 

 

Nilai murni 

 

Ilmu  

 

Refleksi  

 

MINGGU KE 3 *ISNIN 12/1/09(CRK)

Mata Pelajaran 

Amalan Bahasa Melayu 

Tingkatan  

Peralihan  

Tarikh  

SELASA 13/1/09 

Tajuk  

Sekolahku

i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks

Hasil pembelajaran 

Aras 1

i.menyebut dan mengeja istilah dengan betul

ii.menyatakan sejarah sekolah,moto dan symbol pada lencana sekolah

ii.menyatakan aktiviti utama sekolah 

Pendekatan  

Kbkk

pak 

Aktiviti  

i.bercerita tentang sekolah baru(SMKS) berdasarkan pengalaman mereka.

ii.bercerita tentang sekolah mereka yang terdahulu

iii.menyebut 5 perkara yang menjadi identity sekolah mereka

iv.meneliti moto dan logo sekolah dengan merujuk pada kulit buku latihan mereka. 

BBM 

Buku latihan sekolah,majalah lama sekolah

Nilai murni 

Bersyukur,berterima kasih 

Ilmu  

Kajian Tempatan,Sejarah 

Refleksi  

Pelajar dapat memberi 5 contoh identity penting bagi SMKS 

 

 

 

 

 

 

Mata Pelajaran 

Amalan Bahasa Melayu 

Tingkatan  

Peralihan  

Tarikh  

Rabu -14/1/09 dan khamis 15/1/09

Tajuk  

Sekolahku

ii.memerihal sejarah dan identity sekolah 

Hasil pembelajaran 

Aras 2

i.menerangkan sejarah sekolah,moto dan symbol pada lencana sekolah

ii.menerangkan kepentingan aktiviti utama sekolah 

Pendekatan  

KBT 

Aktiviti  

i.pelajar boleh mengumpul maklumat tentang latar belakang sekolah daripada majalah sekolah lama.

ii.menyebut warna-warna logo pada lencana sekolah

iii.melukis logo dan lencana sekolah berpandukan logo pada kulit luar buku latihan sekolah

iv.mewarnakan logo dan lencana.

BBM 

Majalah lama sekolah

Buku latihan sekolah 

Nilai murni 

Kebersihan,Bertanggungjawab 

Ilmu  

Kajian tempatan,Sejarah 

Refleksi  

Pelajar dapat member warna logo dan lencana sekolah dengan betul. 

 

Mata Pelajaran 

Amalan Bahasa Melayu 

Tingkatan  

Peralihan

Tarikh  

16/1/09 (jumaat) dan 17/1/09 (sabtu-hari ganti) 

Tajuk  

Sekolahku

iii.Memerihalkan aktiviti utama sekolah 

Hasil pembelajaran 

Aras 3

i.menjelaskan sejarah sekolah,moto dan symbol pada lencana sekolah

ii.menjelaskan kepentingan aktiviti utama sekolah

Pendekatan  

Kecerdasan pelbagai 

Aktiviti  

–bercerita tentang aktiviti utama sekolah

-membuat buku skrap 

BBM 

Pelan sekolah,majalah sekolah,lagu sekolah 

Nilai murni 

Hormat-menghormati,kebersihan 

Ilmu  

Kajian tempatan,Sejarah 

Refleksi  

Pelajar boleh menyebut lirik lagu sekolah dengan betul dan menyanyikannya dengan betul.

 

 

 

 

MINGGU KE 4

Mata Pelajaran 

Amalan Bahasa Melayu 

Tingkatan  

Peralihan  

Tarikh  

19/1/09 (lsnin) 

Tajuk  

Mengenal makmal sains sekolah

i.menyebut dan menggunakan istilah dengan betul

ii.menyatakan peraturan di makmal sains sekolah 

Hasil pembelajaran 

Aras 1

i.menyebut dan mengeja istilah dengan betul

ii.menyatakan peraturan di makmal sains

iii.menyatakan alat yang terdapat di makmal sains

iv.menyatakan kegunaan dan cara menggunakan alat sains

Pendekatan  

KBKK-membanding dan membeza 

Aktiviti  

i.latih tubi sebutan dan ejaan istilah

ii.mebina ayat mudah memggunakan istilah secara lisan

iii.sesi bersoal jawab untuk menerangkan peraturan di makmal sains sekolah.

iv.memcatat peraturan-peraturan penting yang perlu dipatuhi semasa di makmal sains sekolah.

BBM 

Contoh alatan sains 

Nilai murni 

Sikap bertanggungjawab 

Ilmu  

Sains 

Refleksi  

Pelajar dapat mengenal pasti 6 alatan sains yang boleh didapati di makmal sains sekolah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mata Pelajaran 

Amalan Bahasa Melayu 

Tingkatan  

Peralihan  

Tarikh  

20/1/09(selasa) 

Tajuk  

Mengenal makmal sains

iii.mengenal dan menyebut alat yang terdapat di makmal sains sekolah

iv.menerangkan kegunaan dan cara menggunakan alat sains 

Hasil pembelajaran

Aras 2

i.menerangkan peraturan di makmal sains

ii.menerangkan alat yang terdapat di makmal sains

Aras 3

iii.menerangkan kegunaan dan cara menggunakan alat sains

Pendekatan  

KBKK-menghubungkait,membuat urutan 

Aktiviti  

i.sesi perbincangan dan soal jawab

ii.latih tubi membaca ayat-ayat dengan terang dan jelas

iii.menujuk cara bagaimana menggunakan perlatan sains

iv.menyalin nota ringkas. 

BBM 

Gambar foto,alatan sains 

Nilai murni 

-kejujuran.patuh kepada undang-undang,kebersihan 

Ilmu  

Sains dan Matematik

Refleksi  

-Pelajar dapat mengenal pasti alatan sains seperti jam randik dan pita ukur serta penggunaan asasnya. 

 

Mata Pelajaran 

Amalan Bahasa Melayu 

Tingkatan  

Peralihan  

Tarikh  

21/1/09(Rabu) 

Tajuk  

Bermain Congkak

i.menyebut dan mengeja istilah dalam konteks

ii.mengenal dan menyebut nombor serta operasi 

Hasil pembelajaran 

Aras 1

i.menyebut dan mengeja istilah dengan betul

ii.menyatakan nombor dan operasi dengan betul

iii.menyatakan operasi nombor 4 digit 

Pendekatan  

-KBKK-membuat inferens

Aktiviti  

i.latih tubi sebutan dan ejaan istilah

ii.permainan mudah iaitu menyusun kad yang tertulis nombor,symbol dan perkataan bagi menjalankan operasi mengira 4 digit

iii.membuat latihan operasi mudah 

BBM 

-papan cangkak,guli ,batu seremban 

Nilai murni

-Kerajinan,bekerjasama 

Ilmu  

-Matematik 

Refleksi  

Pelajar mengenal pasti symbol tolak,darab,tambah dan bahagi. 

 

 

Mata Pelajaran 

Amalan Bahasa Melayu 

Tingkatan  

Peralihan  

Tarikh  

22/1/09(Khamis) 

Tajuk  

Bermain congkak

iii.menyatakan dan menggunakan operasi mengira dalam bentuk symbol dan perkataan

Hasil pembelajaran 

Aras 2

i.menerangkan operasi nombor sehingga 5 digit

ii.menerangkan dan menyelesaikan masalah operasi nombor sehingga 5 digit 

Pendekatan  

KBKK-membuat inferens 

Aktiviti  

-Latihan operasi matematik mudah

BBM 

-rajah operasi mudah 

Nilai murni 

Kejujuran 

Ilmu  

Matematik 

Refleksi  

Pelajar dapat menggunakan sifir mudah 

 

Mata Pelajaran 

Amalan Bahasa Melayu 

Tingkatan  

Peralihan  

Tarikh  

23/1/09(Jumaat) 

Tajuk  

Bermain congkak

iv.memerihal symbol dan perkataan

Hasil pembelajaran 

Aras 3

i.menjelaskan operasi nombor 6 digit ke atas

ii.menjelaskan dan menyelesaikan masalah operasi nombor 6 digit ke atas 

Pendekatan  

KBKK-membuat rumusan 

Aktiviti  

-Latihan mengira sehingga 6 digit dan menyatakannya dalam bentuk perkataan.

BBM 

-rajah operasi mudah 

Nilai murni 

Sikap bekerjasama 

Ilmu  

Matematik 

Refleksi  

Pelajar dapat membuat latihan dengan betul dengan bimbingan guru. 

*MINGGU KE 5 ADALAH MINGGU CUTI SEMPENA SAMBUTAN TAHUN BARU CINA 2009

 

 

 

 

 

 

MINGGU KE 6

Mata Pelajaran 

Amalan Bahasa Melayu 

Tingkatan  

Peralihan  

Tarikh  

2/2/09(Isnin) 

Tajuk  

Penyenggaraan kereta

i.menyebut dan mengguna istilah dalam konteks

ii.menyatakan alatan tangan untuk kerja penyenggaraan mesin ringkas

Hasil pembelajaran 

Aras 1

i.menyebut dan mengeja istilah dengan betul

ii.menyatakan jenis alatan tangan untuk kerja penyenggaraan

iii.menyatakan alatan tangan yang sesuai untuk kerja penyenggaraan

iv.menyatakan cara penyenggaraan mesin mudah 

Pendekatan

KBKK-mengenal pasti 

Aktiviti  

i.latih tubi membaca dan mengeja istilah

ii.membaca dan memahami teks mudah secara lisan

iii.mengenal pasti alatan tangan pengenggaraan kereta di makmal kemahiran hidup atau di bengkel

iv.menama,menyebut dan melabel bahagian enjin dan komponen kereta

BBM 

Gambar foto ,teks 

Nilai murni 

Kesyukuran 

Ilmu  

Matematik,sains dan KHB 

Refleksi  

Pelajar dapat mengenal pasti 5 alatan tangan mesin ringkas. 

 

Mata Pelajaran 

Amalan Bahasa Melayu 

Tingkatan  

Peralihan  

Tarikh  

3/2/09(Selasa)

Tajuk  

Penyenggaraan kereta

iii.mengenal pasti alatan tangan dan kegunaannya untuk kerja penyenggaraan 

Hasil pembelajaran 

Aras 2

i.menerangkan jenis alatan tangan dan kegunaannya untuk kerja penyengggaraan 

Pendekatan  

KBKK-memjana idea 

Aktiviti

i.bercerita tentang cara menggunakan alatan tangan untuk menyenggarakan mesin.

ii.mengumpul bahan(gambar) yang berkaitan dengan kereta dan enjin 

BBM 

Gambar foto kereta 

Nilai murni 

Bekerjasama 

Ilmu  

Sains

KHB(KT) 

Refleksi  

Pelajar dapat melabel 5 bahagian kereta dengan betul.

 

 

Mata Pelajaran 

Amalan Bahasa Melayu 

Tingkatan  

Peralihan  

Tarikh  

4/2/09(Rabu) 

Tajuk  

Penyenggaraan kereta

iv.memerihalkan cara penyenggaraan mesin ringkas 

Hasil pembelajaran 

Aras 2

ii.menerangkan alatan tangan yang sesuai untuk kerja penyenggaraan mesin mudah.

Pendekatan  

KBKK-menjana idea 

Aktiviti  

i.mengumpul bahan dan menyusun gambar kereta serta membuat catatan ringkas mengenai kereta tersebut.

ii.mereka kereta idamanku. 

BBM 

Gambar foto 

Nilai murni 

Kasih saying,rajin

Ilmu  

Sains,KHB(KT) 

Refleksi  

Pelajar dapat mereka kereta idamanku dengan cara mereka sendiri. 

 

Mata Pelajaran 

Amalan Bahasa Melayu 

Tingkatan  

Peralihan  

Tarikh  

5/2/09(Khamis) 

Tajuk  

Rumahku,Keluargaku

i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks

Hasil pembelajaran 

Aras 1

i.menyebut dan mengeja istilah dengan betul

ii.menyatakan jenis rumah tradisional dan rumah moden 

Pendekatan  

Teori kecerdasan pelbagai 

Aktiviti  

Bercerita tentang keluarga dan tempat kediaman pelajar.

Menerangkan pesamaan dan perbezaan kediaman mengikut lokasi.

BBM 

Iklan,gambar foto 

Nilai murni 

Menghormati 

Ilmu  

Sejarah,Geo, PM KT 

Refleksi  

Pelajar dapat memahami konsep rumah moden dan rumah tradisional. 

 

 

 

 

 

 

 

Mata Pelajaran 

Amalan Bahasa Melayu 

Tingkatan  

Peralihan

Tarikh  

6/1/09(Jumaat) 

Tajuk  

Rumahku,Keuargaku

ii.menyatakan jenis rumah dan lokasi 

Hasil pembelajaran 

Aras 1

iii.menyatakan panggilan keluarga asas dan keluarga kembangan

iv.menyatakan aktiviti yang mengeratkan hubungan kekeluargaan. 

Pendekatan

Teori kecerdasan pelbagai 

Aktiviti  

ii.menerangkan panggilan kekeluargaan asas sdan keluarga kembangan

iii.melukis salasilah keluarga asasdan keluarga kembangan 

BBM 

Contoh salasilah keluarga asas dan keluarga kembangan 

Nilai murni 

Kasih sayang 

Ilmu

PM 

Refleksi  

Pelajar dapat menyusun salasilah keluarga asas masing-masing. 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: