Amalan Bahasa Melayu (Peralihan)

{ MINGGU KE 7}

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

9/2/09(Isnin)

Tajuk

Rumahku,Keluargaku

Hasil pembelajaran

ii.Mengenal pasti dan salasilah keluarga

Aras 2

i.Menerangkan hubungan kekeluargaan dan salasilah keluarga.

Pendekatan

Teknik bercerita

Aktiviti

-Bercerita dan bersoaljawab tenteng seisi keluarga

-membaca dan memahami teks.

-menyebut panggilan keluarga asas dan keluarga kembangan

-mengisi tempat kosong dalam ayat-ayat yang disediakan.

Membentuk salasilah keluarga asas pelajar masing-masing

-membentuk salasilah keluarga kembangan pelajar masing-masing.

BBM

-contoh rajah salasilah keluarga asas dan keluarga kembangan

Nilai murni

-hormat-menghormati

Ilmu

Sejarah dan P.Moral

Refleksi

Pelajar dapat menyatakan 5 panggilan keluarga asas dan 4 panggilan keluarga kembangan.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

10/2/09(Selasa)

Tajuk

Rumahku,Keluargaku

Hasil pembelajaran

iv.Memerihalkan suatu aktiviti di rumah yang mengeratkan hubungan kekeluargaan.

Aras 3

i.menjelaskan kesesuaian jenis rumah dengan lokasi.

ii.menjelaskan tanggungjawab keluarga asas dan keluarga kembangan.

iii.menjelaskan aktiviti yang mengeratkan hubungaan kekeluargaan.

Pendekatan

KBKK-menentukan

Aktiviti

-membaca dan memahami teks tentang majlis perkahwinan.

-bercerita tentang pengalaman pelajar menghadiri majlis seperti hari jadi

kawan atau majlis perkahwinan ahli keluarga terdekat.

-menjawab soalan-soalan berdasarkan isi kandungan teks.

BBM

-gambar suasana majlis hari jadi dan majlis perkahwinan

Nilai murni

-kasih sayang

-tolong-menolong

Ilmu

Geografi,sejarah dan P Moral

Refleksi

Pelajar dapat member 3 contoh aktiviti yang boleh mengeratkan hubungan kekeluargaan seperti di hari majlis perkahwinan,majlis hari jadi atau pada musim-musim perayaan.

 

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

11/2/09(Rabu)

Tajuk

Sehari di zoo Neegara

Hasil pembelajaran

i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

ii.menerangkan sifat fizikal haiwan.

Aras 1

i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

ii.menyebut nama haiwan

iii.menyatakan sifat fizikal haiwan.

Pendekatan

KBKK-mengenal pasti

-mengecam

Aktiviti

-menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

-membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul.

Berbincang tentang sifat fizikal haiwan (kucing)

-latih tubi sebutan dan ejaan istilah.

BBM

-gambar-gambar haiwan

Nilai murni

Kasih sayang

Ilmu

Sains,Kajian Tempatan,Geografi

Refleksi

Pelajar dapat menyebut 10 nama haiwan yang terdiri daripada beberapa kumpulan seperti mamalia,reptilian,amfibia,ikan dan burung

 

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

12/2/09(khamis)

Tajuk

Sehari di Zoo Negara

Hasil pembelajaran

iii.Menerangkan cirri-ciri haiwan.

Aras 1

iv.Menyatakan cirri-ciri haiwan

v.Menyatakan cirri-ciri khas haiwan untuk melindungi diri.

vi.Menyatakan kepentingan haiwan.

Pendekatan

KBKK-mengecam

Aktiviti

-berbincang tentang sifat fizikal dan cirri-ciri haiwan berdasarkan gambar haiwan yang ditunjukan atau contoh haiwan yang diberikan.

-Sifat fizikal ; berbulu,berkaki empat

-ciri-ciri haiwan;liputan badan,habitat ,tabiat makan,anggota badan dan cara membiak.

BBM

-gambar-gambar haiwan

Nilai murni

-menghargai dan kasih sayang

Ilmu

-Sains,Geografi dan Kajian Tempatan

Refleksi

Pelajar dapat menyatakan 5 sifat fizikal kucing dan 5 sifat kura-kura serta cara-cara ianya melindungi diri daripada musuh.

 

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

13/2/09(Jumaat)

Tajuk

Sehari di Zoo Negara

Hasil pembelajaran

iv.menerangkan cirri-ciri khas haiwan untuk melindungi diri.

Aras 2

i.membezakan haiwan berdasarkan sifat fizikal.

ii.membezakan haiwan berdasarkan ciri-cirinya.

iii.menerangkan ciri-ciri khas haiwan untuk melindungi diri.

Pendekatan

-KBKK-banding dan beza

Aktiviti

-menjalankan aktiviti untuk membandingkan dan membezakan ciri-ciri khas haiwan

-melengkapkan jadual yang disediakan.

BBM

Peta minda

Nilai murni

Bersyukur,kasih sayang

Ilmu

Sains,Geografi dan Kajian Tempatan

Refleksi

-Pelajar dapat menyatakan 4 perbezaan di antara kucing dengan ayam

-pelajar dapat menyatakan 4 persamaan di antara kucing dengan anjing.

 

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

14/2/09 (Sabtu)-Gantian utk Jumaat

Tajuk

Sehari di Zoo Negara

Hasil pembelajaran

V .Menyatakan kepentingan haiwan.

Aras 2-iv.menerangkan kepentingan haiwan.

Aras 3-i.mengklasifikasikan haiwan berdasarkan sifat fizikal dan ciri-

. cirinya.

ii.membandingkan dan membezakan ciri-ciri khas haiwan

melindungi diri.

iii.menjelaskan kepentingan haiwan.

Pendekatan

-KBKK-menentukan dan mengecam

Aktiviti

-Bercerita tentang kepentingan haiwan kepada manusia berdasarkan gambar.

-Melengkapkan ayat-ayat dengan jawapan yang betul.

-Menjawab pantun teka-teki yang ada kaitan dengan haiwan.

BBM

-Gambar haiwan

Nilai murni

-Sikap bekerjasama,kasih sayang

Ilmu

-Sains,Geografi dan Kajian Tempatan.

Refleksi

-Pelajar dapat menjawab pantun teka-teki dengan betul dan tepat.

 

 

 

 

{ MINGGU KE8}

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

16/2/09 (Isnin )

Tajuk

Permainan Angka

Hasil pembelajaran

i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

ii.menyatakan ayat matematik dan bahasa yang betul dalam operasi mengira.

Aras 1.

i.menyebut dan mengeja istilah dengan betul.

ii.menyatakan operasi mengira dengan menggunakan ayat matematik.

iii.menyatakan dan mengenal pasti pola nombor genap dan ganjil.

iv.menyatakan pola nombor mengikut tertib menaik atau tertib menurun.

Pendekatan

-KBKK-membuat urutan dan menyelesaikan masalah.

Aktiviti

-membaca dan memahami teks mudah(lagu)

-mengeja dan menyebut istilah dengan betul.

-menyanyi lagu “ANAK AYAM”

-menyenaraikan 10 nombor ganjil untuk menyusun tertib menurun dan 10 nombor genap untuk menyusun tertib menaik.

BBM

-Petikan lagu “ANAK AYAM”

Nilai murni

-Kebersihan,cermat

Ilmu

-matematik,Pendidikan Moral

Refleksi

-Pelajar dapat mengenal pasti nombor genap dan nombor ganjil.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

17/2/09(Selasa)

Tajuk

Permainan Angka

Hasil pembelajaran

iii.mengenal pasti dan melengkapkan pola nombor.

Aras 2

i.menerangkan operasi mengira dengan menggunakan ayat matematik dan bahasa yang betul.

ii.menerangkan pola nombor mengikut tertib menaik atau menurun.

Pendekatan

KBKK-menbuat urutan,menyelesaikan masalah

Aktiviti

-membuat cabutan bola/kad bernombor(genap/ganjil) dan menyusunnya mengikut tertib menaik dan menurun.

-menyatakan pola nombor yan dibentuk dalam ayat matematik dan bahasa yang betul.

BBM

-Kad bernombor

Nilai murni

-Sikap bekerjasama dan cermat

Ilmu

-matematik

Refleksi

-pelajar dapat menulis angka operasi matematik dalam ayat yang betul.

 

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

18/ 2/09 (Rabu)

Tajuk

Permainan Angka

Hasil pembelajaran

iv.memerihalkan pola nombor

Aras 3-ii.menjelaskan dan menyelesaikan operasi mengira melibatkan pola nombor.

Pendekatan

-KBKK-membuat urutan

-menyelesaikan masalah

Aktiviti

-latihan latih tubi menyelesaikan masalah permainan angka dan pola nombor mengikut tertib menaik dan menurun.

BBM

-kad bernombor

Nilai murni

-sikap cermat dan bekerjasama

Ilmu

Matematik

Refleksi

_pelajar dan menyelesaikan masalah mudah Matematik berdasarkan latihan operasi; tambah,tolak,darab dan bahagi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

19/2/09(Khamis)

Tajuk

Keceriaan Sekolah

Hasil Pembelajaran

i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

ii.menyebut dan menyatakan alatan tangan untuk kerja kayu dan perkebunan.

Aras 1

i.menyebut dan mengeja istilah dengan betul.

ii.menyatakan jenis alatan tangan untuk kerja kayu dan perkebunan.

iii.menyatakan cara membaik pulih kerosakan peralatan sekolah.

iv.menyatakan projek menanam pokok hiasan.

Pendekatan

-teknik tunjuk cara

Aktiviti

-membaca dan memahamimteks

-latihan sebutan dan ejaan istilah.

-mengenal pasti alatan tangannperkebunan di dalam gambar.

-menyenaraikan 5 alatan tangan perkebunan yang pelajar kenal dan fungsinya.

BBM

-gambar rajah

Nilai Murni

-sikap rajin

Ilmu

-KHB

Refleksi

Pelajar dapat mengenali 5 alatan tangan perkebunan dan tahu fungsi asasnya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

20/2/09 (Jumaat)

Tajuk

Keceriaan Sekolah

Hasil Pembelajaran

iii.menerangkan alatan tangan untuk kerja kayu dan perkebunan.

iv.menyatakan projek menanam pokok hiasan.

Aras 2 –i.menerangkan alatan tangan untuk kerja kayu dan perkebunan.

ii.menerangkan cara-cara membaik pulih kerosakan peralatan di sekolah.

Aras 3-i.menjelaskan cara mrmbaik pulih kerosakan peralatan kayu di sekolah.

Pendekatan

Teknik tunjuk cara.

Aktiviti

-perbincangan tentang cara-cara membaik pulih kerosakan peralatan kayu di sekolah.

-perbincangan tentang projek menanam pokok hiasan.

-menyalin nota ringkas.

-mengisi tempat kosong dalam ayat yang disediakan.

BBM

-gambar dan risalah

Nilai Murni

-kerajianan dan kerjasama

Ilmu

KHB

Refleksi

Pelajar dapat menyenaraikan bahan-bahan atau alatan tangan yang perlu untuk membaik pulih bangku atau kerusi yang rosak.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minggu Ke-9

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

23/2/09 (Isnin )

Tajuk

Siratan Makanan

Hasil Pembelajaran

-i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

ii.Menyatakan dan mengelaskan haiwan berdasarkan jenis makanannya.

Aras 1

i.menyebut dan mengeja istilah dengan betul

ii.menyatakan haiwan dan jenis makanannya.

iii.menyatakan rantai makanan sebagai hubungan makanan antara hidupan.

iv.menyatakan rantai makanan dalam siratan makanan.

v.menyatakan setiap hidupan saling memerlukan.

Pendekatan

Teknik perbincangan

Aktiviti

-membaca dan memahami teks

-latih tubi sebutan dan ejaan istilah.

-menyanyikan lagu yang ada kaitan dengan siratan makanan,Lagu “Bangau Oh Bangau”.

-bercerita tentang kehidupan haiwan sebagai makanan manusia.

BBM

-gambar-gambar haiwan

Nilai Murni

Kerjasama

Ilmu

Sains

Refleksi

Pelajar dapat menyatakan 3 rantai makanan mudah dan dapat membentuk satu siratan makanan asas.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

24/2/09(Selasa)

Tajuk

Siratan Makanan

Hasil Pembelajaran

iii.menerangkan rantai makanan.

Aras 2

i.mengelaskan haiwan berdasarkan jenis makanan.

ii.melakar dan menerangkan rantai makanan.

iii.menerangkan hubungan rantai makanan dalam siratan makanan.

iv.menerangkan setiap hidupan saling bergantungan.

Pendekatan

iv.Tenik perbincangan

Aktiviti

-mengelaskan haiwan berdasarkan jenis makanan iaitu kumpulan herbivor,karnivor dan omnivor.

-latihan membentuk rantai makanan asas di sawah padi,kolam,padang rumput dan di hutan.

BBM

-contoh rantai makanan.

Nilai Murni

Sikap bekerjasama

Ilmu

Sains

Refleksi

-Pelajar dapat mengelaskan senarai haiwan mengikut kumpulan herbivor,karnivor dan omnivor.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

25/2/09 (Rabu)

Tajuk

Siratan Makanan

Hasil Pembelajaran

iv.menjelaskan siratan makanan daripada rantai makanan.

v.menyatakan siratan makanan sebagai satu kitaran dalam kehidupan.

Aras 3-i.menjelaskan rantai makanan dalam siratan makanan.

-ii.menjelaskan setiap hidupan saling bergantungan.

Pendekatan

Teknik perbincangan

Aktiviti

-menjalankan aktiviti permainan kata untuk mengetahui nama haiwan dan makanannya.

-menggabungkan rantai makanan menjadi siratan makanan.

-membuat carta dan memerihalkan tentang siratan makanan.

BBM

-gambar haiwan

Nilai Murni

Kerjasama

Ilmu

Sains

Refleksi

Pelajar dapat mengabungkan dua hingga tiga rantai makanan untuk membentuk satu siratan makanan.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

26/2/09(Khamis)

Tajuk

Taman Permainan

Hasil Pembelajaran

i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

ii.menyatakan bentuk geometri.

Aras 1-i.menyebut dan mengeja istilah dengan betul.

ii.menyatakan bentuk geometri.

iii.menyatakan dan mengenal pasti cirri bentuk dua matra dan tiga matra.

iv.menyatakan bentuk dan jenis permainan di taman permainan.

Pendekatan

Teknik latih tubi

Aktiviti

-mengenal pasti bongkah bentuk geometrid an bahan maujud.

-membaca dan menyebut istilah dalam konteks.

-mengumpul maklumat dan mencatat jenis-jenis permainan di taman permainan.-

Menyebut dan memadankan bentuk dua matra dan tiga matra dengan alat permainan yang terdapat di taman permainan.

BBM

Poster taman permainan

Nilai Murni

Kebersihan dan kerajinan

Ilmu

Matematik dan Pendidikan Moral

Refleksi

Pelajar dapat mengenal pasti bentuk geometri dua matra dan tiga matra.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

27/2/09(Jumaat)

Tajuk

Taman Permainan

Hasil Pembelajaran

iii.mengenal pasti cirri-ciri bentuk dua matra dan tiga matra.

iv.menyatakan bentuk dan jenis permainan di taman permainan.

Aras 2-iii.menerangkan bentuk dan jenis peranan di taman permainan.

Aras 3-ii.menjelaskan cirri-ciri bentuk dua matra dan tiga matra.

Pendekatan

Tenik lati tubi

Aktiviti

-melukis model bentuk dua matra dan tiga matra.

-menyebut cirri-ciri bentuk dua matra dan tiga matra yang terdapat pada model.

BBM

Bongkah geometri

Nilai Murni

Kerjasama dan cermat

Ilmu

Matematik dan Pendidikan Moral

Refleksi

Pelajar dapat melukis tiga bentuk dua matra dan tiga bentuk tiga matra.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINGGU KE 10

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

2/3/09 (Isnin )dan 3/3/09 (Selasa)

 

Cuti Sakit dua hari

Tajuk

 

Hasil Pembelajaran

 

Pendekatan

 

Aktiviti

 

BBM

 

Nilai Murni

 

Ilmu

 

Refleksi

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

4/3/09 (Rabu )

Tajuk

Bandar Raya Kita

Hasil Pembelajaran

i.menyebut dan memggunakan istilah dalam konteks.

ii.menceritakan sejarah bandaraya.

Aras 1

i.menyebut dan mengeja istilah dengan betul.

ii.menyatakan asal usul Bandar Raya

iii.menyatakan keistimewaannya dari segi lokasi,aspek fizikal dan komposisi penduduk.

iv.menyatakan suatu perayaan setempat.

Pendekatan

Perbincangan

Aktiviti

-membaca dan memahami teks fahaman.

-mengumpul maklumat dan mencatat tentang sejarah Bandaraya KL

-mendapatkan maklumat daripada pelbagai sumber tentang kegiatan ekonomi KL.

BBM

Petikan dan majalah dan gambar

Nilai Murni

Kebersihan dan keindahan alam sekitar

Ilmu

Sejarah dan Kajian Tempatan

Refleksi

Pelajar dapat menjawab soalan –soalan kefahaman dengan betul dengan bantuan guru.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

5/3/09(Khamis )

Tajuk

Bandar Raya Kita

Hasil Pembelajaran

iii.-iv

Aras 2-ii.

Aras 3-ii.

Pendekatan

Perbincangan dan cerita

Aktiviti

-membincangkan keistimewaan Bandar raya yang terdapat di Malaysia.

-melaporkan aktiviti sesuatu perayaan yang diadakan di suatu tempat atau Bandar raya.

BBM

Majalah

Nilai Murni

Kesyukuran

Ilmu

Sejarah dan Kajian Tempatan

Refleksi

Pelajar dapat mencatat 5 mercu tanda yang terdapat di Bandar raya Kuching.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

6/3/09 (Jumaat )

Tajuk

Haiwan kesanyanganku

Hasil Pembelajaran

I dan ii

Aras i-i ,ii ,iii iv

Pendekatan

Sumbang saran dan bercerita

Aktiviti

-menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

-membincangkan tentang haiwan dan jenis makanan haiwan kesayangan.

BBM

-gambar haiwan

Nilai Murni

-kasih sayang

Ilmu

Sains

Refleksi

Pelajar dapat mengisi jawapan dengan betul pada tempat kosong

di dalam ayat-ayat yang disediakan.

   

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: