Geografi Ting.1

Geografi Tingkatan 1

Minggu (7) SET 1

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1A

1G

1K

Tarikh

9/2/09

10/2/09

11/2/09

Masa

7 dan 8

5 dan 6

9 dan 10

Tajuk

Graf

Konsep-graf

Hasil pembelajaran

-mengaplikasikan maklumat dalam bentuk graf

Aras 1

i.mengumpul dan merekod data bilangan murid mengikut jenis pengangkutan yang digunakan ke sekolah.

ii.memilih data yang relevan

iii.menyusun maklumat dan data dalam bentuk jadual.

iv.membina graf bar mudah dan graf garisan berdasarkan jadual.

KBKK-mengenal pasti

-mengecam

Aktiviti

-membincangkan pelbagai kaedah mengumpul dan merekod data.

-menunjuk cara teknik membina jadual dan graf

BBM

Contoh jadual,graf bar mudah dan graf garisan mudah.

Nilai murni

Sikap bertolak ansur

Refleksi

Pelaja dapat membina jadual berdasarkan maklumat yang dikumpulkan dan membina graf bar mudah.

 

Geografi Tingkatan 1

Minggu (7) SET 2

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1A

1G

1K

Tarikh

12/2/09

12/2/09

13/2-14/2/09

Masa

9 dan 10

7 dan 8

8 dan 9

Tajuk

Graf

Hasil pembelajaran

Aras 2-membina graf bar mudah dan graf garisan berdasarkan jadual,menggunakan label yang betul dan petunjuk yang sesuai.

KBKK-mengenal pasti

-mengecam

Aktiviti

Menunjuk cara membina graf bar mudah dan graf garisan.

-latihan membina graf

BBM

-lampiran edaran

Nilai murni

Sikap rajin dan suka berusaha

Refleksi

Pelajar dapat membina graf dengan betul dengan bimbingan guru.

 

Geografi Tingkatan 1

Minggu (8) SET 1

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1A

1G

1K

Tarikh

16/2/09

17/2/09

18/2/09

Masa

7 dan 8

5 dan 6

9 dan 10

Tajuk

Graf

Hasil pembelajaran

Aras 3-mentafsir jadual,graf bar mudah dan graf garisan

KBKK-mengenal pasti

-mengecam

Aktiviti

Latihan mentafsir jadual,graf bar mudah dan graf garisan berdasarkan bahan yang diedarkan.

BBM

Lampiran edaran

Nilai murni

Sikap rajin dan suka berusaha.

Refleksi

Pelajar dapat membuat tafsiran dengan betul dengan bantuan guru.

 

Geografi Tingkatan 1

Minggu (8) SET 2

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1A

1G

1K

Tarikh

19/2/09

19/2/09

20/2/09

Masa

9 dan 10

7 dan 8

8 dan9

Tajuk

Peta- kedudukan,arah dan jarak

Hasil pembelajaran

-memahami cirri-ciri fizikal dan budaya dalam peta lakar.

Aras 1 a-mengenal pasti cirri-ciri fizikal dan budaya brdasarkan symbol dalam peta lakar;bukit,sungai,hutan,paya,sekolah,rumah ibadat,jalan raya,jalan keretapi,dan petempatan.

-KBKK-mengecam dan menentukan

Aktiviti

-menunjuk cara untuk menentukan kedudukan,arah dan jarak fizikal dan budaya pada peta lakar.

-menunjukkan contoh symbol piawai yang biasa digunakan dalam peta topo.

-penggunaan warna dalam peta lakar.

-menunjukan beberapa symbol yang lazim digunakan dalam peta lakar.

-memcatat nota ringkas.

-melengkapkan jadual

BBM

Carta dan rajah

Nilai murni

Bersyukur

Refleksi

Pelajar dapat melengkapkan rajah berkaitan dengan symbol iaitu cirri-ciri fizikal dan cirri-ciri budaya.

 

Geografi Tingkatan 1

Minggu (9) SET 1

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan 1

1A

1G

1K

Tarikh

23/2/09

24/2/09

25/2/09

Masa

7 dan 8

5 dan 6

9 dan 10

Tajuk

Peta –kedudukan arah dan jarak

Hasil pembelajaran

-memahami cirri=cirri fizikal dan budaya dalam peta lakar.

Aras 1b-menyatakan kedudukan,arah dan jarak ciri-ci ri geografi yang diperhatikan.

Aktiviti

-menunjukkan cara melukis symbol untuk menunjukkan cirri-ciri fizikal dan budaya pada peta lakar.

-menunjukkan jenis-jenis pola petempatan dalam pta lakar.-

-latihan mengisi tempat kosong dalam ayat-ayat dengan jawapan yang betul.

BBM

Carta dan lampiran edaran

Nilai murni

Sikap bekerjasama

Refleksi

Pelajar dapat melengkapkan latihan yang diberikan dengan jawapan yang betul dan tepat.

 

Geografi Tingkatan 1

Minggu (9) SET 2

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1A

1G

1K

Tarikh

26/2/09

26/2/09

27/2/09

Masa

9 dan 10

7 dan 8

8 dan 9

Tajuk

Peta-kedudukan,arah dan jarak

Hasil pembelajaran

Aras 2-mengaplikasikan symbol-simbol yang mewakili ciri-ciri fizikal dan budaya ke dalam peta lakar.

KBKK-menentukan,mengecam dan mengenal pasti

Aktiviti

-menerangkan langkah-langkah melukis peta lakar.

-mencatat perkara-perkara yang perlu dalam peta lakar(tajuk,petunjuk,arah mata angin dan skala)

-pelajar melakar peta lakaran tempat tinggal masing-masing.

BBM

Contoh peta lakar

Nilai murni

Mencintai Negara Malaysia

Refleksi

Pelajar dapat mengaplikasikan simbol-simbol yang mewakili ciri-ciri fizikal dan budaya tempatan ke dalam peta lakar.

 

Geografi Tingkatan 1

Minggu (10) SET 1

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1A

1G

1K

Tarikh

2/3/09

3/3/09

4/3/09

Masa

7 dan 8

5 dan 6

9 dan 10

Tajuk

Peta-kedudukan,arah dan jarak

Hasil pembelajaran

Aras 3-mentafsir peta lakaran

Aktiviti

-menerangkan langkah-langkah mentafsir peta lakar.

-membaca dan memahami contoh peta lakar.

-latihan mentafsir peta lakar yang disediakan.

BBM

-contoh peta lakar ,lampiran edaran

Nilai murni

Sikap bersyukur

Refleksi

-pelajar dapat mentafsir peta lakar berdasarkan soalan-soalan struktur yang disediakan.

Geografi Tingkatan 1

Minggu (10) SET 2

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1A

1G

1K

Tarikh

5/3/09

5/3/09

6/3/09

Masa

9 dan 10

7 dan 8

8 dan 9

Tajuk

Peta

Hasil pembelajaran

*1A dan 1G masih menggunakan Set 1 sebab saya cuti sakit pada hari

Isnin 2/3/09 dan Selasa 3/3/09.

*1K- akan melanjutkan latihan mentafsir peta lakaran berdasarkan lampiran edaran tambahan.

Aktiviti

 

BBM

 

Nilai murni

 

Refleksi

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: