RPH ABM MINGGU 11 HINGGA 15

 

MINGGU KE 11

*HARI ISNIN 9/3/09 adalah cuti umum

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

10/3/09[ Selasa]

Tajuk

Reka Cipta

Hasil pembelajaran

i.Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

ii.Menyatakan dan menamakan bentuk asas geometri.

Aras 1

i.menyebut daan mengeja istilah dengan betul.

ii.menyatakan dan menamakan bentuk asas geometri.

iii.menyetakan unit ukuran dan skala.

iv.menyatakan ukiran dan melukis garisan dengan tepat mengikut arahan.

Pendekatan

-perbincangan dalam kumpulan

-kajian masa depan

Aktiviti

-membaca dan menyebut istilah dalam konteks

-latih tubi ejaan dan sebutan istilah.

-mengukur sesuatu bentuk geometrid an menyatakannya dalam unit ukuran yang berbeza.

BBM

-model geometri

-pelan rumah

Nilai murni

-kerajinan

Ilmu

Kemahiran hidup

Matematik

Refleksi

Pelajar dapat menyatakan dan menamakan bentuk asas geometri.

 

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

11/3/09 [Rabu ]

Tajuk

Reka cipta

Hasil pembelajaran

iii.Menyatakan unit ukuran dan skala.

iv.Menyatakan ukuran dan melukis garisan dengan tepat mengikut arahan untuk menghasilkan model.

Aras 2

ii.menerangkan unit ukuran dan skala.

iii.menerangkan ukuran garisan yang dilukis dengan bahasa yang betul.

Aras 3

i.menjelaskan bentuk asas geometri.

ii.menjelaskan ukuran dan garisan model yang dihassilkan.

Pendekatan

-KBKK-kecerdasan pelbagai

Aktiviti

-membina sesuatu model berdasarkan bentuk asas geometri.

Contoh;model kapal terbang dari bahan kertas.

BBM

-kertas manila,gam ,gunting,pembaris,pensel,pemadam.

Nilai murni

-sikap bekerjasama

Ilmu

KHB

Matematik

Refleksi

-Pelajar dapat membina model kapal terbang berpandukan arahan yang disediakan.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

12/3/09[Khamis]

Tajuk

-Taman Hiasan

Hasil pembelajaran

i.Menyebut dan menggunakan istilah dalan konteks.

ii.Menyatakan alatan tangan untuk kerja praktis perkebunan.

Aras 1

i.menyebut dan mengeja istilah dengan betul.

ii.menyatakan alatan tangan dan prosedur untuk kerja praktis perkebunan.

iii.menyetakan penjagaan tanaman hiasan.

Aras 2

i.menerangkan alatan tangan dan prosedur untuk kerja praktis perkebunan.

Pendekatan

-Tunjuk cara

Aktiviti

-membaca dan memahami teks.

-Latih tubi sebutan ejaan istilah.

-melukis dan melabelkan nama alatan tangan.

-berbincangan tentang prosedur kerja dalam perkebunan serta cara menjaga tanaman hiasan.

BBM

-alatan dan gambar perkebunan

Nilai murni

-kebersihan

Ilmu

-KHB

-Sains

Refleksi

-Pelajar dapat memaadankan nama alatan tangan dengan kegunaanya.

 

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

13/3/09 [Jumaat]

Tajuk

UJIAN BULANAN PERTAMA

Hasil pembelajaran

 

Pendekatan

 

Aktiviti

 

BBM

 

Nilai murni

 

Ilmu

 

Refleksi

 

    
 

MINGGU KE 12

CUTI PERTENGAHAN SEMESTER PERTAMA

[16/3/09 HINGGA 20/3/09 ]

MINGGU KE 13

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

23/3/09 [Isnin]

Tajuk

-pembetulan kertas ujian bulanan satu.

-Taman Hiasan

Hasil pembelajaran

iii.Menyatakan prosedur kerja praktis perkebunan.

iv.Memerihalkan penjagaan tanaman hiasan.

Aras 2

ii.menerangkan peenjagaan tanaman hiasan

Aras 3

ii.menjelaskan prosedur kerja praktis perkebunan.

Pendekatan

KBKK-kajian masa depan

Aktiviti

-membuat pembetulan kertas ujian bulanan satu.

-mengadakan tunjuk cara menggunakan alatan tangan perkebunan dan prosedur penjagaan tanaman hiasan.

-menyatakan langkah-langkah penjagaan tanaman hiasan berdasarkan urutan gambar dalam buku teks.    

BBM

Gambar alatan tangan

Lambaran kerja

Nilai murni

-Kerajinan

-Kesyukuran

Ilmu

-KHB

Sains

Refleksi

Pelajar dapat menyenaraikan 5 langkaah-langkah penjagaan tanaman hiasan.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

24/3/09[Selasa]

Tajuk

Menghargai Kemudahan Awam

Hasil pembelajaran

i.Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

ii.Menyatakan jenis kemudahan awam yang terdapat di sesuatu kawasan.

Aras1-[i,ii,iii,iv]

Pendekatan

KBKK-menjana idea

Aktiviti

-membaca dan memahami teks

-latih tubi sebutan dan ejaan istilah

-mengumpulkan maklumat tentang jenis kemudahan awam yang terdapat di kawasan setempat.

BBM

Gambar-gambar berkaitan

Nilai murni

-sikap sayang akan harta benda awam.

Ilmu

Kajian Teempatan

Refleksi

Pelajar dapat menyenaraikan 10 kemudahan awam yang terdapat di kawasan setempat.

 

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

25/3/09[Rabu]

Tajuk

-Menghargai kemudahan awam

Hasil pembelajaran

ii.Menyatakan jenis kemudahan awam yang terdapat di sesuatu kawasan.

Aras 2[ i,ii]

Pendekatan

KBKK-menghubung kait

Aktiviti

-mengumpul pelbagai gambar atau keratin akhbar yang menunjukan penyalahgunaan kemudahan awam.

-membuat buku skrap.

BBM

-surat khabar lama

-gunting dan gam

Nilai murni

-sikap bertanggungjawab

Ilmu

-Kajian tempatan

Refleksi

-Pelajar dapat membuat buku skrap dengan gambar-gambar yang mereka pilih.

 

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

26/3/09[Khamis]

Tajuk

Menghargai kemudahan awam.

Hasil pembelajaran

-iii.Menerangkan cara yang betul penggunaan dan penjagaan kemudahan awam.

Aras 3 [ i,ii]

Pendekatan

-KBKK-menjana idea

Aktiviti

-membincangkan kepentingan kemudahan awam kepada masyarakat dan cara penjagaan kemudahan awam.

-lakonan penggunaan kemudahan awam.

BBM

-telefon

Nilai murni

Sikap bertanggungjawab

Ilmu

Kajian Tempatan

Refleksi

Pelajar dapat bertutur dan menyatakan kepentingan kemudahan awam untuk orang ramai.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

27/3/09[Jumaat]

Tajuk

Keistimewaan Manusia

Hasil pembelajaran

i.Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks

ii.Menyatakan anggota badan manusia.

Aras 1[ i.ii.iii.iv.dan v]

Pendekatan

-KBKK-membanding beza

Aktiviti

-memerhatikan gambar manusia untuk memahami keistimewaan manusia.

-menamakan anggota badan manusia

-menyanyi sambil menunjukan bahagian anggota badan

-“Kalau anda gembira tunjuk hidung…”

BBM

-gambar manusia

Nilai murni

-Kesyukuran

Ilmu

-Sains

Refleksi

Pelajar dapat menamakan anggota manusia dan memadankan gambar deria dengan fungsinya.

 

 

MINGGU KE 14

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

30/3/09 [Isnin]

Tajuk

Keistimewaan Manusia

Hasil pembelajaran

iii.Menerangkan fungsi deria manusia

iv.Menerangkan proses hidup manusia

v.Menerangkan keistimewaan manusia.

Aras 2[ i.ii]

Aras 3[ii]

Pendekatan

KBKK-membanding beza

Aktiviti

-mencari maksud istilah yang berkaitan dengan proses hidup manusia.

-berbincang dalam kumpulan kecil tentang keistimewaan manusia yang membezakannya dengan kehidupan lain.

BBM

-gambar

Nilai murni

-kerajinan

-kebersihan

Ilmu

Sains

Refleksi

-pelajar dapat mencari 5 perbezaan antara manusia dengan hidupan lain.

 

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

31/3/09[Selasa]

Tajuk

Tumbuh-tumbuhan dan Keindahan Alam

Hasil pembelajaran

i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

ii.menyatakan pertumbuhan tumbuhan.

Aras 1[i.ii.iii.iv.dan v]

Pendekatan

KBKK-KMD

Aktiviti

-membaca dan memahami teks dalam buku teks.

-latih tubi sebutan dan ejaan istilah.

-membina ayat mudah secara lisan dengan istilah.

-menjawab soalan-soalan pemahaman secara lisan dan bertulis.

BBM

-alam maujud dan gambar

Nilai murni

kesyukuran

Ilmu

-Sains

Refleksi

Pelajar dapat menjawab soalan-soalan pemahaman dengan betul.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

1/4/09[Rabu]

Tajuk

Tumbuh-tumbuhan dan Keindahaan Alam

Hasil pembelajaran

iii.Menerangkan cara pembiakan tumbuhan

Aras 2[i.ii. dan iii]

Pendekatan

KBKK-membuat andaian

Aktiviti

-memerhatikan peringkat pertumbuhan tumbuhan

-membincangkan cara pembiakan tumbuhan melalui bijih benih,spora,batang dan daun.

-melukis cara pembiakan tumbuhan.

-melabelkan dan mamadankan gambar dengan penyataan yang sesuai.

BBM

-gambar dan rajah

Nilai murni

Sikap bekerjasama

Ilmu

Sains

Refleksi

Pelaja dapat memadankan gambar dengan penyataan yang sesuai dengan betul.

 

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

2/4/09[Khamis]

Tajuk

Tumbuh-tumbbuhan dan Keindahan Alam

Hasil pembelajaran

iv.menyatakan gerak balas tumbuhan terhadap rangsangan

v.memerihalkan sumbangan tumbuhan terhadap alam.

Aras 3[ i.ii.dan iii]

Pendekatan

KBKK-memerihal,mengecam

Aktiviti

-meneliti gambar rajah

-melukis rajah dan mencatat nota ringkas

-mengelaskan tumbuhan berdasarkan cara pembiakannya.

BBM

Gambar dan bahan maujud

Nilai murni

Kebersihan dan kerjasama

Ilmu

Sains dan Geo

Refleksi

Pelajar dapat mrngelaskan tumbuhan berdasarkan cara pembiakannya dengan betul.

 

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

3/4/09[Jumaat]

Tajuk

Mari Kita Cari

Hasil pembelajaran

i.menyebut dan memggunakan istilah dalam konteks.

ii.menyatakan sisi dan sudut pada bentuk geometri.

Aras 1[i.ii.dan iii]

Aras 2[i]

Pendekatan

KBKK-mencirikan

Aktiviti

-mengenal pasti sisi dan sudut peralatan bentuk geometri.

-mencari luas dan perimeter beberapa peralatan dalam bilik darjah dan gelanggang permainan menggunakan alat ukur yang piawai.

BBM

-pembaris dan pita ukur

Nilai murni

Kerjasama

Ilmu

Matematik

Refleksi

Pelajar dapat memadankan bentuk geometri dengan istilah.

Pelajar dapat mencari luas dan perimeter sesuatu permukaan.

 

MINGGU KE 15

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

6/4/09[Isnin]

Tajuk

Mari Kita Cari

Hasil pembelajaran

iii.menyatakan bentuk dan ukuran peralatan dalam bilik darjah,gelanggang permainan dan melukis pelan.

Aras 2[ii]

Aras3[i.ii]

Pendekatan

KBKK-mencirikan

Aktiviti

-melukis pelan bilik darjah dan gelanggang permainan dengan ukuran yang sesuai.

-latihan mencari luas dan perimeter seseuatu permukaan.

BBM

-contoh pelan tempat duduk dalam kelas.

Nilai murni

-Kerjasama

Ilmu

Matematik

Refleksi

Pelajar dapat melukis pelan bilik kelas dan 2 gelanggang permainan dengan memggunakan skala yang sesuai.

 

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

7/4/09[Selasa]

Tajuk

Tenaga Elektrik

Hasil pembelajaran

i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

ii.menyatakan sumber tenaga elektrik.

Aras 1[i.ii.iii.dan iv]

Pendekatan

KBKK-kontekstual

Aktiviti

-membaca dan memahami istilah dalam konteks.

-latih tubi sebutan istilah

-mengumpul maklumat tentang sumber tenaga elektrik

-menjawab soalan-soalan pemahaman.

BBM

Lampu suluh

Nilai murni

Sikap bekerjasama

Ilmu

Sains

Refleksi

Pelajar dapat menyatakan komponen litar elektrik mudah dan fungsi lampu suluh.

        

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

8/4/09[Rabu]

Tajuk

Tenaga Elektrik

Hasil pembelajaran

iii.menyatakan komponen litar elektrik mudah dan fungssinya.

iv.menerangkan sesuatu ciptaan yang menggunakan litar elektrik mudah.

Aras 2[i.ii.dan iii]

Aras 3[i]

Pendekatan

KBT-kontekstual

Aktiviti

-menghassilkan satu ciptaan menggunakan komponen litar elektrik mudah dan menyatakan fungsinya.

-melukis dan melabelkan hasil ciptaan.

-memerihalkan hasil ciptaan.

BBM

-contoh litar elektrik

Nilai murni

Sikap bertanggunjawab

Ilmu

Sains dan KH

Refleksi

Pelajar dapat melabelkan litar elektrik mudah dengan betul.

 

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

9/4/09[Khamis]

Tajuk

Negara Indah Permai

Hasil pembelajaran

i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

ii.mengenal pasti cirri fizikal Negara kita.

Aras 1[i.ii.iii.dan iv]

Pendekatan

KBKK_TKP

Aktiviti

-membaca dan memahami teks surat kiriman

-menjawab soalan pemahaman

-latih tubi sebutan dan ejaan istilah

-perbincangan dengan merujuk peta untuk mengenal pasti cirri fizikal Malaysia.

BBM

Peta Malaysia

Nilai murni

Kesyukuran

Ilmu

Kajian Tempatan dan Sains

Refleksi

Pelajar dapat menamakan 13 buah negeri di Malaaysia serta 3 buah wilayah persekutuan.

 

*10/4/09 [Jumaat –cuti umum Good Friday ]

Advertisements

1 Comment

 1. Yeo Kee Hui said,

  April 8, 2009 at 12:56 pm

  Nice blog.
  Your RPH is up to date.
  Keep up the good work.

  From
  GK Tek. & Vok.
  SMK Serian


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: