RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

MINGGU KE 16

*13/4/09[Isnin]adalah cuti peristiwa sempena Good Friday.

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

14/4/09[Selasa]

Tajuk

Negara Indah Permai

Hasil pembelajaran

iii.mengenal pasti dan menyatakan tempat peranginan dan rekreasi dalam Negara Malaysia.

Aras 2[i,ii dan iii]

Pendekatan

KBKK-mencirikan

Aktiviti

-mengumpul gambar dan maklumat tentang tempat peranginan dan rekreasi di Malaysia.

-melengkapkan jadual atau carta minda.

-membuat latihan yang ada dalam buku teks.

BBM

Peta Malaysia

Carta,majalah,suratkhabar

Nilai murni

Kesyukuran

Ilmu

Geo,KT,Sains

Refleksi

Pelajar dapat menyebut dan menyenaraikan beberapa pusat pelancongan yang terkenal di Malaysia dan juga menyenaraikan beberapa jenis fauna dan flora di Negara kita yang kian pupus.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

15/4/09[Rabu]

Tajuk

Negara Indah Permai

Hasil pembelajaran

iv.menyatakan kepentingan mengekalkan keindahan alam sekitar.

Aras 3-[i,ii dan iii]

Pendekatan

KBKK-mengecam

Aktiviti

-meneliti peta Malaysia untuk mengenal pasti dan melabelkan pusat peranginan di Malaysia.

-melengkapkan carta minda tentang kesan-kesan pencemaran alam.

-memadankan tong-tong kitar semula dengan bahan-bahan buangan.

-menjawab soalan pemahaman di dalam buku teks.

BBM

-contoh gambar alam sekitar

Nilai murni

Kasih sayang,kesedaran siviks

Ilmu

-KT dan Sains

Refleksi

-pelajaar dapat membuat senarai bahan-bahan buangan yang perlu dikitar semula dan boleh melengkapkan carta minda tentang kesan-kesan pencemaran alam sekitar terhadap hidupan dan manusia.

 

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

16/4/09[Khamis]

Tajuk

Litar Elektrik

Hasil pembelajaran

i.Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

ii.Menyatakan komponen litar elektrik lengkap.

Aras 1

i.menyebut dan mengeja istilah dengan betul

ii.menyatakan komponen litar elektrik lengkap

iii.menyatakan bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik

iv.melukis dan menyatakan binaan satu litar elektrik yang lengkap

Pendekatan

KBKK-mengecam

Aktiviti

-membaca dan memahami istilah

-meneliti litar elektrik lengkap untuk mengetahui komponen litar elektrik dan bahan yang boleh mengalirkan elektrik.

-menyatakan fungsi suis,mentol,sel kering dan wayar.

BBM

Contoh rajah litar elektrik

Nilai murni

Sikap bekerjasama

Ilmu

Sains dan KH

Refleksi

Pelajar dapat melabelkan rajah litar elektrik mudah dengan betul.

 

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

17/4/09[Jumaat]

Tajuk

Litar elektrik

Hasil pembelajaran

iii.mengenal pasti bahan yang boleh mengalir arus elektrik.

Aras 2

i.mengelaskan bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik dan tidak boleh mengalirkan arus elektrik.

ii.melukis dan menerangkan symbol yang terdapat dalam litar elektrik yang lengkap.

Aras 3

i.menjelaskan operasi litar elektrik lengkap

Pendekatan

KBKK-mengelaskan

Aktiviti

-melakukan eksperimen mudah untuk menyiasat pelbagai bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik[konduksi] atau tidak boleh mengalirkan arus elektrik[penebat]

-melengkapkan jadual untuk menentukan bahan konduktor atau bahan penebat.

-latih tubi sebutan dan ejaan istilah

BBM

Contoh bahan[wayar,getah,duit syiling,paku tekan dll]

Nilai murni

Kerajinan dan sikap bekerjasama

Ilmu

Sains dan Kemahiran Hidup

Refleksi

Pelajar dapat mengelaskan bahan konduktor dan bahan penebat dengan betul.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

18/4/09[Sabtu-gantian hari Khamis]

Tajuk

Pasar Raya

Hasil pembelajaran

i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

ii.menyatakan nilai wang dalam ringgit dan sen suatu barangan.

Aras 1

i.menyebut dan mengeja istilah dengan betul

ii.menyetakan nilai wang suatu barangan

iii.menyatakan dan membuat anggaran perbelanjaan berhemah.

Pendekatan

KBKK-mengecam

Aktiviti

-membaca dan mengeja istilah

-membaca dan memahami isi petikan

-mengenal pasti harga barangan

-menyatakan barangan dan nilai wang

BBM

Contoh bungkusan dan label harga barangan

Nilai murni

Kejujuran

Ilmu

Matematik dan Kemahiran Hidup

Refleksi

Pelajar dapat membuat kiraan mudah untuk harga barang-barang berdasarkan harga seunit barangan tersebut.

MINGGU KE 17

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

20/4/09[lsnin]

Tajuk

Pasar Raya

Hasil pembelajaran

ii.menyatakan nilai wang dalam ringgit dan sen suatu barangan.

iii.menyatakan dan membuat anggaran perbelanjaan berhemah.

Aras 2

i.menerangkan nilai wang berdasarkan kuantiti suatu barangan.

ii.menerangkan anggaran perbelanjaan berhemah.

Aras 3

i.menjelaskan kebaikan membuat anggaran perbelanjaan berhemah

Pendekatan

KBKK-membanding beza

Aktiviti

-menyatakan barangan dan nilai wang

-berbincang tentang perbelanjaan berhemah

-membuat perbandingan harga barang keperluan harian

-latihan mengira perbelanjaan harian

BBM

Jadual barangan

Nilai murni

Kesederhanaan

Ilmu

Matematik dan Kemahiran Hidup

Refleksi

Pelajar dapat mengira perbelanjaan mudah dengan betul.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

21/4/09[Selasa]

Tajuk

Mesin

Hasil pembelajaran

i.menyebut dan mengeja istilah dalam konteks

ii.mengenal pasti jenis mesin ringkas dan mesin kompleks.

Aras 1

i.menyebut dan mengeja istilah dengan betul

ii.menyatakan mesin ringkas dan mesin kompleks

iii.menamakan peralatan yang menggunakan mesin ringkas dan mesin kompleks dan menyatakan kegunaan mesin.

Pendekatan

KBKK-mengecam

Aktiviti

-membaca dan mengeja istilah

-membaca dan memahami teks

-menerangkan jenis mesin ringkas,iaitu tuas,takal,roda dan gandar.

Melengkapkan teka silang kata

BBM

Contoh gambar mesin ringkas.

Nilai murni

Sikap berkerjasama

Ilmu

Sains dan kemahiran Hidup

Refleksi

Pelajar dapat melengkapkan teka silang kata berkaitan dengan istilah dengan betul.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

22/4/09[Rabu]

Tajuk

Mesin

Hasil pembelajaran

iii.menerangkan kegunaan mesin ringkas dan mesin kompleks dalam kehidupan.

Aras 2

i.membezakan peralatan yang menggunakan mesin ringkas dengan mesin kompleks.

ii.mengenal pasti kegunaan mesin ringkas dan mesin kompleks.

Aras 3

i.menerangkan kepentingan penggunaan mesin dalam kehidupan harian.

Pendekatan

KBKK-mengecam

Aktiviti

-memerhatikan beberapa alat dan model untuk mengenal pasti mesin ringkas dan mesin kompleks.contoh mesin ringkas;gunting,tiang bendera dan contoh mesin kompleks;jam dan basikal

-perbincangan dan soal jawab mudah berkaitan dengan mesin ringkas dan mesin kompleks.

-memadankan mesin ringkas dengan kegunaannya.

BBM

Gunting dan jam tangan

Nilai murni

Kesyukuran

Ilmu

Sains dan Kemahiran Hidup

Refleksi

Pelajar dapat memadankan 5 mesin ringkas dengan kegunaannya dengan betul.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

23/4/09[Khamis]

Tajuk

Keselamatan di utamakan

Hasil pembelajaran

i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

ii.mengenal pasti bentuk kerosakan luaran peralatan elektrik yang membahayakan.

Aras 1

i.menyebut dan mengeja istilah dengan betul.

ii.menyatakan bentuk kerosakan luaran peralatan elektrik yang membahayakan.

iii.menyatakan cara menjaga keselamatan semasa menggunakan peralatan elektrik.

iv.menyatakan akibat kecuaian semasa menggunakan peralatan elektrik.

Pendekatan

KBKK-mengecam

Aktiviti

-membaca dan menyebut istilah

-membaca dan memahami isi teks secara lisan dan bertulis.

-menyatakan beberapa cara menjaga keselamatan semasa menggunakan peralatan elektrik.

BBM

Contoh peralatan elektrik yang rosak

Nilai murni

Sikap berdikari dan sikap berhati-hati

Ilmu

Sains dan kemahiran Hidup

Refleksi

Pelajar dapat mengenal pasti kerosakan luaran peralatan elektrik contohnya peralatan yang putus wayar,wayar terdedah dll.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

24/4/09[Jumaat]

Tajuk

Keselamatan di utamakan

Hasil pembelajaran

iii.menyatakan cara menjaga keselamatan semasa menggunakan peralatan elektrik.

iv.menjelaskan akibat kecuaian semasa menggunakan peralatan elektrik.

Aras2

ii.menerangkan cara menjaga keselamatan semasa menggunakan peralatan elektrik.

Aras 3

i.menjelaskan bentuk kerosakan luaran peralatan elektrik yang membahayakan.

iii.menjelaskan akibat kecuaian semasa menggunakan peralatan elektrik.

Pendekatan

KBKK-KMD

Aktiviti

Membincangkan langkah keselamatan menggunakan peralatan elektrik.

-menunjukkan cara menjaga keselamatan semasa menggunakan peralatan elektrik.

-mengumpul maklumat kejadian yang berlaku akibat kecuaian menggunakan peralatan elektrik.

BBM

Keratin akhbar[kebakaran]

Nilai murni

Patuh kepada undang-undang dan peraturan

Ilmu

Sains dan Kemahiran Hidup

Refleksi

Pelajar dapat member 4 contoh kecuaian semasa memggunakan peralatan elektrik.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: