RPH Amalan Bahasa Melayu Peralihan minggu ke 18 dan 19

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu [Minggu ke 18]

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

27/4/09[Isnin]

Tajuk

Perkhimatan Pos

Hasil pembelajaran

i.Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

ii.Menyatakan unit timbangan dan kadar bayaran.

Aras 1

i.Menyebut dan mengeja istilah dengan betul.

ii.Menyatakan unit timbangan dan kadar bayaran.

iii.Menyatakan jenis perkhidmatan di pejabat pos.

Pendekatan

KBKK-KMD

Aktiviti

-bercerita tentang pengalaman semasa berurusan di pejabat pos.

-mencatat apa yang mereka boleh lihat di sana.

-menyebut dan memahami teks petikan secara lisan.

BBM

Gambar situasi di pejabat pos.

Nilai murni

-sikap bertimbang rasa.

Ilmu

Matematik dan sains

Refleksi

Pelajar dapat member 4 contoh jenis perkhidmatan di pejabat pos.

 

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu[minggu ke 18]

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

28/04/09[Selasa]

Tajuk

Perkhidmatan Pos

Hasil pembelajaran

iii.Memerihalkan jenis perkhidmatan di pejabat pos.

Aras 2

ii.Menerangkan jenis perkhidmatan di pejabat pos.

Aras 3

i.Menjelaskan unit timbang dan kadar bayaran.

ii.menjelaskan jenis perkhidmatan di pejabat pos.

Pendekatan

KBKK-mengecam

Aktiviti

-menunjukkan cara menimbang mel untuk mendapatkan unit timbang dan kadar bayaran.

-latihan kira-mengira harga barangan yang hendak dikirimkan.

BBM

Sample sampul barangan kiriman.

Nilai murni

Kejujuran

Ilmu

Matematik dan Sains

Refleksi

Pelajar dapat member 5 contoh perkhidmatan yang ada di pejabat pos.

 

 

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu [Minggu 18]

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

29/04/09[Rabu]

Tajuk

Sistem Raja Berpelambagaan

Hasil pembelajaran

i.menyebut dan mengeja istilah dengan betul.

ii.menyatakan negeri-negeri,ibu negeri dan Bandar diraja di Malaysia.

Aras 1

i.menyebut dan mengeeja istilah dengan betul.

ii.menyatakan nama negeri,ibu negeri dan Bandar diraja.

iii.menyatakan lirik lagu,warna bendera dan lambang yang menjadi identity Negara.

Pendekatan

KBKK-menyenarai

Aktiviti

-membaca dan memahami teks.

-menyebut dan mengeja istilah.

-menyenaraikan nama negeri dan ibu negeri di peta Malaysia.

-melukis dan melabelkan nama negeri dan ibu negeri di peta Malaysia.

BBM

Peta Malaysia

Nilai murni

Cinta akan Negara

Ilmu

Sejarah dan geografi

Refleksi

Pelajar dapat melabelkan peta Malaysia dengan betul iaitu nama negeri dan ibu negeri.

 

 

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu[Minggu ke 18]

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

30/04/09[Khamis]

Tajuk

Sistem Raja Berperlembagaan

Hasil pembelajaran

i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

ii.menyatakan negeri-negeri dan Bandar diraja Malaysia.

Aras 1-i.ii.iii.dan iv

Pendekatan

KBKK-mengecam

Aktiviti

Membaca dan memahami istilah dalam petikan.

-memadankan Bandar-bandar diraja dengan negeri-negeri

BBM

Peta Malaysia

Nilai murni

Cinta akan Negara dan Raja kita.

Ilmu

Sejarah dan Geografi

Refleksi

Pelajar dapat memadankan Bandar-bandar diraja dengan negeri-negeri.

   

Tingkatan

Peralihan [Amalan Bahasa Melayu Minggu ke 19]

Tarikh

4/5/09[Isnin]

Tajuk

Sistem Raja Berperlembagaan

Hasil pembelajaran

iii.menerangkan lagu,bendera,jata dan lambang lain yang menjadi identity Negara.

iv.menyatakan struktur pentadbiran Negara.

Aras 2-i.ii

Aras 3-i.ii

Pendekatan

Teknik perbincangan dan soal jawab

Aktiviti

-menerangkan lagu,bendera,jata dan lambang lain yang menjadi identity Negara.

-membaca dan memahami teks petikan.

Meneliti gambar dan fahami maklumat.

BBM

Gambar,carta

Nilai murni

Patuh kepada undang-undang

Ilmu

Geografi dan Sejarah

Refleksi

Pelajar dapat menyanyi lagu Kebangsaan dengan betul dan dapat menghafalkan Rukum Negara.

 

Minggu ke 19

Mata pelajaran

Amalan bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

5/5/09[Selasa]

Tajuk

Sumber semula Jadi

Hasil pembelajaran

i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

ii.menerangkan bahan asli dan bahan sintetik

Aras 1-i.ii.iii dan iv

Pendekatan

Perbincangan

Aktiviti

Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks

 

-menerangkan bahan asli dan bahan sintek

-melengkapkan latihan dalam buku teks.

BBM

Gambar

Nilai murni

Kesyukuran

Ilmu

Geografi dan Sains

Refleksi

Pelajar dapat memberi 2 contoh objek bagi setiap sumber iaitu sumber semula jadi tumbuhan,haiwan dan tanah.

 

 

 

 

 

Minggu ke 19

Mata pelajaran

Amalan bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

6/5/09[Rabu]

Tajuk

Sumber Semula jadi

Hasil pembelajaran

iii.menerangkan sumber semula jadi bagi bahan asli dan bahan sintetik.

Aras 2-i.ii dan iii

Pendekatan

Perbincangan

Aktiviti

-membaca dan memahami teks dalam petikan buku teks.

-menjawab soalan-soalan kefahaman.

Melengkapkan jadual yang disediakan.

BBM

Petikan,gambar

Nilai murni

Bertanggungjawab

Ilmu

Geo dan sains

Refleksi

Pelajar dapat melengkapkan latihan yang disediakan dengan betul.

 

Minggu ke 19

Mata pelajaran

Amalan bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

7/5/09[Khamis]

Tajuk

Sumber Semula jadi

Hasil pembelajaran

iv.memerihalkan objek berdasarkan bahan dan sumber semula jadi.

Aras 3-i.

Pendekatan

Perbincangan

Aktiviti

-menerangkan bahan asli dan bahan sintetik

-menerangkan sumber semula jadi bagi bahan asli dan bahan sintetik.

Melengkapkan senarai barangan yang dibuat daripada bahan-bahan asas tumbuhan,tanah dan haiwan.

BBM

Gambar

Nilai murni

Berkerjasama

Ilmu

Geo dan sains

Refleksi

Pelajar dapat menyenaraikan bahan-bahan yang dibuat daripada sumber semula jadi.

 

 

 

 

Mata pelajaran

Amalan bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

8/5/09[Jumaat]

Tajuk

Persatuan Pengguna

Hasil pembelajaran

i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks

ii.menyatakan hak pengguna

Aras 1-i.ii.iii.dan iv

Pendekatan

Cerita

Aktiviti

-mengumpulkan maklumat tentang hak pengguna daripada sumber cetakan

-melengkapkan tempat kosong untuk menjadikan perkataan dan istilah

-mencatat nota ringkas.

BBM

Keratin akhbar

Nilai murni

Kejujuran

Ilmu

KH,PM dan matematik.

Refleksi

Pelajar dapat melengkapkan teks dengan jawapan yang disediakan dengan betul.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: