RPH ABM PERALIHAN MINGGU 26 dan 27

Rancangan Pelajaran Harian ABM [MINGGU ke 26]

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

22/6/09[lsnin]

Tajuk

Makanan dan rasanya

Hasil pembelajaran

Aras 1-i,ii,iii,iv

Aras 2-i,ii

Aras 3-ii

Pendekatan

-Teknik perbincangan

Aktiviti

-berbincang untuk menentukan rasa makanan

-melengkapkan jadual

-mengelaskan pelbagai rasa makanan

-membaca dan memahami teks.

BBM

-rencana kesihatan,poster piramid makanan

Nilai murni

Bersyukur,bekerjasama

Ilmu

SAINS

Refleksi

Pelajar dapat melengkapkan jadual dengan betul dan mengelaskan kumpulan makanan mudah dengan betul.

 

 

 

Minggu (26)

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

23/6/09[selasa]

Tajuk

Sukan Mini

Hasil pembelajaran

Aras 1-i,ii,iii,iv

Pendekatan

Teknik tunjuk ajar

Aktiviti

-membaca dan memahami istilah.

-menyatakan unit ukuran jarak dan masa dengan tepat dan betul

-membuat latihan kiraan tentang ukuran jarak.

BBM

Jam randik, pita pengukur

Nilai murni

Kerjasama, cermat, ketepatan, teliti

Ilmu

PJPK, matematik

Refleksi

Pelajar dapat membuat latihan dengan betul dan membuat kiraan matematik yang mudah.

 

 

Minggu (26)

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

24/6/09[Rabu]

Tajuk

Sukan Mini

Hasil pembelajaran

Aras 2 –i,ii

Aras 3 –ii

Aktiviti

-menyatakan perkaitan antara pecahan dengan nombor perpuluhan.

-memerihalkan keputusan acara sukan (jawab soalan berdasarkan gambar)

-latihan mudah matematik tentang nombor pecahan dan nombor perpuluhan.

BBM

Gambar

Nilai murni

Teliti, ketepatan, cermat, kerjasama

Ilmu

Kajian Tempatan, matematik, PJPK

KBKK

KBT

Refleksi

Pelajar dapat melengkapkan jadual keputusan acara dengan betul dan membuat kiraan matematik mudah dengan betul.

 

 

Minggu (26)

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

25/6/09[Khamis]

Tajuk

Seni Warisan Bangsa

Hasil pembelajaran

Aras 1 –i, ii, iii

Aktiviti

-membaca dan memahami istilah

-memahami isi petikan dan menjawab soalan-soalan pemahaman secara lisan dan bertulis.

-mengecam gambar dan memadankannya dengan penyataan yang berkaitan.

BBM

Gambar

Nilai murni

Menghargai, hormat-menghormati

KBKK

Menghubung kait

Ilmu

Kajian tempatan, sejarah

Refleksi

Pelajar dapat memadankan penyataan dengan betul dan dapat menjawab soalan-soalan pemahaman dengan baik.

 

 

 

 

 

Minggu (26)

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

26/6/09 [Jumaat]

Tajuk

Seni Warisan Bangsa

Hasil pembelajaran

Aras 2 –i, ii

Aras 3 –i, ii

Aktiviti

-menyatakan dan mengelaskan jenis permainan, alat muzik, tarian tradisional, kraf tangan dan seni mempertahankan diri.

-menyatakan kepentingan menghargai seni warisan bangsa

BBM

Gambar

Nilai murni

Bertimbang rasa, menghargai

Ilmu

Kajian tempatan, sejarah

KBKK

Menghubung kait

Refleksi

Pelajar dapat melengkapkan jadual pengelasan jenis permainan dan alat muzik,tarian tradisional dan kraf tangan serta seni mempertahankan diri dengan betul [bimbingan guru].

 

MINGGU KE 27

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

29/6/09 [lsnin]

Tajuk

Pengawetan Bahan Makanan

Hasil pembelajaran

Aras 1-i, ii, iii, iv, v

Aktiviti

-menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks

-membaca dan memahami teks dan menjawab soalan pemahaman

-menyenaraikan jenis makanan yang cepat rosak dan jenis yang lambat rosak.

BBM

Rajah, gambar

Nilai murni

Kebersihan, cermat

Ilmu

Sains

KBKK

KBT

Refleksi

Pelajar dapat menyenaraikan 5 contoh makanan yang lambat rosak dan 5 contoh makanan yang cepat rosak dan dapat menjawab soalan-soalan mudah yang berkaitan dengan teks petikan.

 

Minggu (27)

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

30/6/09 [Selasa]

Tajuk

Pengawetan Bahan Makanan

Hasil pembelajaran

Aras 2 –i, ii, iii

Aras 3 –i

Aktiviti

-menyatakan kaedah mengawet bahan makanan

-meneliti jadual yang disediakan

-berikan 3 contoh makanan yang telah diawet dengan menggunakan proses pengetinan, pembotolan, pengeringan, pengasinan

-membaca dan memahami maklumat tentang cara mengawet makanan

BBM

Gambar

Nilai murni

Kesyukuran, kebersihan

Ilmu

Sains

KBKK

KBT

Refleksi

Pelajar dapat memberi3 contoh makanan bagi setiap kaedah memproses makanan dan menjawab soalan-soalan pemahaman yang disediakan dengan betul [bimbingan guru]

 

 

 

Minggu (27)

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

1/7/09[Rabu]

Tajuk

Ukuran Gelanggang

Hasil pembelajaran

Aras 1 –i, ii, iii, iv

Aktiviti

-mencari ukuran jejari dan diameter bulatan

-mencari perimeter dan luas gelanggang

-membuat latihan kiraan matematik yang mudah.

BBM

Rajah

Nilai murni

Ketepatan

Ilmu

Matematik

KBKK

KBT

Refleksi

Pelajar dapat membuat latihan kiraan matematik mudah dengan betul untuk mencari kiraan perimeter dan luas gelanggang sesuatu permainan.

 

 

 

 

Minggu (27)

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

2/7/09[Khamis]

Tajuk

Ukuran Gelanggang

Hasil pembelajaran

Aras 2 –i, ii, iii

Aras 3 –i

Aktiviti

-membaca dan memahami teks dalam buku teks

-melawat dan mengukur gelanggang permainan di sekolah

-melukis pelan gelanggang permainan mengikut skala

BBM

Rajah, pita ukur

Nilai murni

Kesungguhan, kerjasama

Ilmu

Matematik

KBKK

KBT

Refleksi

-pelajar dapat mengukur gelanggang permainan dengan betul dan dapat melukisnya mengikut skala mudah.

 

Minggu (27)

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

3/7/09 [Jumaat]

Tajuk

Memelihara dan Memulihara Sumber Negara

Hasil pembelajaran

Aras 1 –i, ii, iii, iv

Aktiviti

-membaca dan menyebut istilah dalam konteks

-mengumpul maklumat tentang sumber negara dan mengelaskan kepada yang dibaharui dan tidak boleh dibaharui

-menjawab soalan-soalan mudah berkaitan dengan teks petikan.

BBM

Peta Malaysia, gambar

Nilai murni

Bersyukur

Ilmu

Sains, geografi

KBKK

KMD

Refleksi

-pelajar dapat memberi4 contoh sumberNegara yang boleh dibaharui dan 4 contoh yang tidak dapat dibaharui.Pelajar juga boleh menjawab soalan-soalan pemahaman dengan betul dengan bimbingan guru.


 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: